Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

Fanelia
3336 6d52 390

erudite-eye:

Cyanometer, c. 1789. An instrument that measures the blueness of a sky.

Fanelia
Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.
— Piotr Adamczyk
Fanelia
7550 9780 390

June 19 2015

8300 3bda 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viadol-blathanna dol-blathanna
Fanelia
Fanelia
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Fanelia
Fanelia
0653 d6f4 390
Reposted fromKorhagen Korhagen viakarolski karolski
Fanelia
Zrozumiałem, że poczucie obcości świata, straszliwego smutku i bezwzględnego przejebania, o którym pisali romantycy, to prawda.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainnocentsoul innocentsoul
Fanelia
Fanelia
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viainnocentsoul innocentsoul
9890 39b6 390

Had to share this @weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viainnocentsoul innocentsoul
Fanelia
4487 0191 390
"Ości" 1
Fanelia
9994 645d 390

sommartidsvarmod:

Mrs. Daniel Sargent (Mary Turner), detail
John Singleton Copley (1763)

Reposted fromlifeless lifeless viainnocentsoul innocentsoul
7434 c8cf 390

crowma:

Egon Schiele and Gustav Klimt

Reposted fromink ink viainnocentsoul innocentsoul
Fanelia
7230 cf36 390
Reposted fromdanzig danzig viakarolski karolski
Fanelia
9016 fd7f 390
all is mine
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viakarolski karolski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl